top of page
dandelion-flowers-sunset.jpg

*we can't start a fire without your spark

It's up to us

Wij ervaren onrust en willen bijdragen aan de oplossing van de grote duurzaamheidsuitdagingen

 

Organisaties en bedrijven hebben hun focus te verleggen naar netto positieve impact.

 

Wij komen vanuit onze professionele rol in de boardroom in actie om deze transitie te versnellen.

De community of impact It’s up to us helpt beïnvloeders in de boardroom zich te ontwikkelen tot versnellers van de duurzaamheidstransitie. Primair door het versterken van het persoonlijk leiderschap, want...

 

We can’t start a fire without your spark*


 

Stel je voor

… dat we in boardrooms een kritieke massa van toezichthouders en bestuurders in beweging krijgen om intrinsiek onderdeel van de oplossing te zijn.


Dat bestuurders díe oplossing verankeren in de missie, visie en strategie. Zodat zij sturen op netto positieve impact.

Pas als mensen opstaan en blijven staan - intrinsiek gedreven, moedig en gericht op samenwerking - ontstaat de versnelling in de duurzaamheidstransitie.

Positieve impact

Bedrijven en organisaties raken alle aspecten van ons leven. Maar hun positieve impact is vaak nog gering.

 

Zeker als duurzaamheidsambities zich slechts beperken tot het naleven van wet- en regelgeving en het zetten van vinkjes.

 

En dat terwijl er zoveel urgente en belangrijke duurzaamheidsvraagstukken om aandacht schreeuwen.

 

Wij geloven dat de positieve impact van bedrijven en organisaties een essentiële bijdrage levert aan de oplossing van de wereldwijde vraagstukken. Vanuit een sterk besef dat onderdeel van de oplossing zijn én financieel rendement prima samen gaan.

 

Sterker nog: dit is de enige weg naar een duurzame wereld én toekomstbestendige organisaties.


 

 

Feike Sijbesma

‘De transitie naar een duurzame samenleving met betekenisvolle bedrijven en organisaties
vraagt om visie en leiderschap. 
Persoonlijk leiderschap, met reflectie, waarin de durf om te zoeken gecombineerd wordt met vastberadenheid.’

 

Feike Sijbesma

Voormalig CEO DSM, President Commissaris Philips en Co-voorzitter Global Climate Centers

bottom of page